Emergency Plan Infographic
Use immediately

Emergency Plan Infographic

PLA D'EMERGÈNCIAINS FERRAN TALLADAELS SIMULACRESÉs necessari fer simulacres d'emergencia e informar-lis l'important que es fer-lo, sense cap més informacions. És fa periodicament per poder detectar-ne els defectes i definir mitjans de la millora,.S'ha de fer en secret per a que l'evaluació sigui el més real possible i eficaç. Per poder saber com prevenir un risc d'incendi. EVAQUACIÓ ALS DISCAPACITATSSi l'evacuació és fa durant el pati els alumnes aniran al punt de trobada i es reuniran amb el grup de la classe anterior (el recompe ho fara el professorat que tenia clase amb el grup/el professorat de guardia per si n'hi ha ausencia). Si l'evacuació és fa durant el mig els que estan presents son els usuaris de la biblioteca i la cafeteria, els responsables son els d'aquest serveis i aniran al punt de trobada i el responsable fara el recompte.Si l'alumnat/ personal del centre detecta un incendi, té que avisar a una persona responsable o sigui el equip docent.S'ha de fer la comprovació i valoració de l'incendi, es cas que hi hagi es té que prioritzar el avis al cap d'emergencia (suplent) i s'encarregaran de donar l'alarma i avisar als bombers, al fer tot els passos s'ha d'evacuar.Pla d'evacuacióACTUACIÓ EN LA DETECCIÓ D'UN INCENDIPla de confinamentAtenció a les persones vulnerables¿EN QUE CONSISTEIX?1. La sirena sonara continuament com a senyal d'alarma.2. Després tots els alumnes, l'equip docent, tots els que estan en el centre han de sortir ràpid i ordenadament, tenen que dirigir-se al punt de trobada-(pista esportiva) i esperar per fer el recompte on l'alumnat s'ha de presentar al equip docent on pertanye mitjançant els diagrames que ens dona les instruccions i suport.4. L'orde d'evacuació adequat es començar desde la planta afectada i seguir des de la més baixa a la més alta.N'hi han dues portes de sortida secretaria plantes (2i3) - porta inferior (0i1) dins de cada planta l'ordre anira desde l'aula propera la llunyana, El grup anira amb el professor sense correr, sense l'ús del ascensor.Consisteix en l'aïllament de tots els alumnats, equip docent, equip directiu, tots els que estan en el centre educatiu respecte a l'exterior per evitar possibles riscos/amenaçes exteriors.Aquesta actuació es oportú quan ens trobem davant d'un incendi extern, un accident de materies perilloses a l'exterior.I aixi s'ha de estar fins que passi l'emergencia.S'ha entrar al centre si en som fora i buscar refugi en un lloc determinat/ en la mateixa aula, caldra tancar les portes i les finestres, i esperar a que les autoritzacions ens anunci que ja estem fora de perill/ que ja podem sortirPROCÉS D'EVACUACIÓEl professor de l'aula nomenara dos alumnes responsables per a cada persona amb discapcitat fisica/sensorial.Els responsables aniran al cap de planta per afer-li saber de la seva asistencia. aqueste persones seran els ultims en evacuar segons l'ordre.
43
0
2
publish time: 2021-02-23
WSpkLers

Here is an emergency plan infographic, from which you can see what kind of emergency we may face up within daily life, and how to avoid and solve the emergencies. It is unsure that the occurrence of an emergency, so there is a necessity to make a plan for reducing the hurt and losses. Make a plan so your entire family is prepared in the event of an emergency or disaster. Check this infographic to learn more details.

See More Related Templates