Pay
Knowledge of The Organization Flowchart

Knowledge of The Organization Flowchart

МЭДЛЭГИЙГ БИЙ БОЛГОХ Гадаад эх үүсвэрэрүүл мэндийн хуульэмнэлзүйн стандартуудэрүүл мэндийн сайдын тушаалсудалгаа, шинжилгээний материал хурал зөвлөгөөний материал эмнэлзүйн чиглэлийн орчуулгын материал ба баримт бичгүүданагаах ухааны онлайн сэтгүүл, ном бусад материалудирдамж, журам, заавар зэрэг баримт бичгүүдоюуны өмчтуршлагаар бий болсон мэдлэгтөсөл хөтөлбөрхэрэгжилтийн тайланболовсролын болон эрдмийн зэрэг (магистр, доктор) горилсон бүтээл, диссертациэрүүл мэндийн боловсрол олгох гарын авлага, инфиографик, брошур, танилцуулга, тараах материалууд үйл явц, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сайжруулалтын үр дүнэмч нарын journal club-ийн материалэрдэм шинжилгээний хурлын материалууд, судалгааны өгүүллүүд, ном товхимолуудбаримтжуулсан ба баримтжуулаагүй мэдлэг, туршлагаДотоод эх үүсвэрБАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ МЭДЛЭГМЭДЛЭГИЙГ ХАДГАЛЖ, МЭДЛЭГИЙН САН ҮҮСГЭХ "Able” програмд “олон нийтийн” хэсгийн “байгууллагын мэдлэг” хавтаст мэдлэгийг хавтаслаж /document/, хадгална.МЭДЛЭГИЙГ ХЭРЭГЛЭХ МЭДЛЭГИЙГ ХУВААЛЦАХ МЭДЛЭГИЙГ ХЯНАХ МЭДЛЭГИЙГ ШИНЭЧЛЭХтэмдэглэгээ ба тайлбар (нэр, огноо, зохиогч, ном зүй, ишлэл, дугаар гэх мэт), хэлбэр (хэл, программ хангамжийн хувилбар, график зураг, диаграм, алгоритм, видео гэх мэт)Мэдлэгийн дотоод, гадаад эх үүсвэрт тусгагдсан материалууд шинэчлэгдсэн, өөрчлөгдсөн, засварлагдсан, хүчингүй болсон тохиолдолд шинэчлэнэ. МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТ
9
0
0
publish time: 2021-05-31
amina batsaikhan

Here is a flowchart about the knowledge of the organization. Flowcharts visually represent a process or workflow in a step-by-step manner. It breaks down a process into steps, usually in sequential order. Learn more details and create your flowchart now.

See More Related Templates