Ho Chi Minh Mind Map
Use immediately

Ho Chi Minh Mind Map

Chương IIITư tưởng Hồ Chí Minh vềđộc lập dân tộcTư tưởng Hồ Chí Minh vềchủ nghĩa xã hội và xây dựngchủ nghĩa xã hội ở Việt NamVấn đề độc lập dân tộcVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vềđộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩaxã hội trong sự nghiệp cách mạngViệt Nam trong giai đoạn hiện nayĐộc lập, tự do là quyềnthiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân dộcĐộc lập, tự do phải gắn liền với hạnh phúc của nhân dânĐộc lập tự do phải là nền độc lậpthật sự, hoàn toàn triệt đểĐộc lập dân tộc gắn liền với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổCách mạng giải phóng dân tộcMuốn thắng lợi phải đi theo con đườngcách mạng vô sảnCách mạng giải phóng dân tộc, trong điều kiện của Việt Nam, muốn thắng lợi phải do ĐảngCộng Sản lãnh đạoCách mạng giải phóng dân tộc phải dựa trên lực lượng đại đoàn kết dân tộc,lấy liên minh công - nông làm nền tảngCách mạng giải phóng dân tộc cần phải chủ động, sáng tạo, có khả nănggiành thắng lợi cách mạng vô sản ởchính quốcCách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng phương phápbạo lực cách mạngTư tưởng về chủ nghĩa xã hộiQuan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hộiTiến lên chủ nghĩa xã hội là mộttất yếu khách quanMột số đặc trưng cơ bản của xã hộixã hội chủ nghĩaTư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội chủ chủ nghĩa ở Việt NamMục tiêu chủ nghĩa xã hội ởViệt NamĐộng lực của chủ nghĩa xã hộiở Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh vềthời kỳ quá độ lên chủ nghĩaxã hội ở Việt NamTính chất, đặc điểm và nhiệm vụcủa thời kỳ quá độMột số nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độKiên định mục tiêu và con đường cách mạngmà Hồ Chí Minh đã xác địnhTư tưởng Hồ Chí Minh Vềmối quan hệ giữa độc lậpdân tộc và chủ nghĩa xã hộiĐộc lập dân tộc là cơ sở ,tiền đềđể tiến lên chủ nghĩa xã hộiChủ nghĩa xã hội là điều kiệnđể bảo đảm nền độc lậpdân tộc vững chắcĐiều kiện để bảo đảm độc lậpdân tộc gắn liền với chủ nghĩaxã hộiĐảm vảo vai trò lãnh đạo tuyêt đốicủa Đảng Cộng Sản trong suốt tiền trìnhcách mạngCủng cố và tăng cường khối đạiđoàn kết dân tộc Phải đoàn kết, gắn bó chặt chẽvới Cách mạng thế giớiPhát huy sức mạnh dân chủ xã hộichủ nghĩaCủng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh vàhiệu quả hoạt động của toàn bộhệ thống chính trịĐấu tranh chống những bểu hiện suy thoái vềđạo đức, chính trị, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
51
1
1
publish time: 2021-09-16
Nguyễn Minh Thu

Here is a mind map about Ho Chi Minh, from which there are mainly 4 parts to illustrate it, including its national independence, socialism and construction, the relationship between independence Nationalism and socialism, and its current period. Independence and freedom are rights sacred, inviolable of all nations. National Liberation Revolution, in terms of Vietnam, If you want to win, you must belong to the Party Communist leadership. But for now, fight against signs of recession ethics, politics, lifestyle, and "self-evolution", "self-transformation" internally. Learn more details from this mind map, and try to make yours with ease!

See More Related Templates

NEW MIRA APPLICATION ARCHITECTURE
MIRA APPLICATION ARCHITECTURE IN SIMPLE TERMS
NEW MIRA APPLICATION ARCHITECTURE
4
0
0
Ganapathy Nagarajan
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Concesion de aguas del ANLA - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - CO
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
3
0
0
Lorena Marcela Robles Camargo