shadow
Template Community / Administrative Organization Diagram

Administrative Organization Diagram

EdrawMax user profile image
karamelaskina@gmail.com
Published on 2022-12-11
Download
Download
Download EdrawMax
Edit Online
logoanimation
Sürekli gelişmekte olan günümüz dünyasında, her geçen gün farklı şirketler kurulmaktadır. Bu şirketlerin kimisi başarılı olurken, kimisi başarıya ulaşamamaktadır. Bu kadar çok rekabet varken, bir şirketin başarılı olabilmesi için planlama çok önemlidir. Bu durumda da şirketlerin bir düzene ihtiyaçları vardır. Peki bu şirketlerin ve kuruluşların düzenlerini sağlayan organizasyon şeması nedir? Bir kuruluştaki hiyerarşik sistemi gösteren görsel ifadeye organizasyon şeması denir. Bu şema sayesinde, söz konusu kuruluştaki çalışanların kime bağlı çalıştığı, kimin hangi konumda olduğu, en üstten başlanarak en alt kademeye kadar gösterilir. Bu şemalar, kuruluşun mevcut eylemlerine göre değişkenlik gösterebilir. Herhangi bir raporlama sürecinde her şeyin daha açık görülebilmesini sağlar. Söz konusu kuruluşun düzenini simgelediğinden dolayı, insan kaynakları departmanı için çok önemli ve faydalı bir materyaldir.Organizasyon şeması, şirketlerin daha planlı ve sistematik işlemesini sağlar. Organizasyon Şeması Nasıl Hazırlanır? Şirketlerin kendilerini geliştirebilmeleri için, mevcut durumdaki büyük resmi görmeleri çok önemlidir. Organizasyon şeması oluşturma, bazı temel departmanlar göz önüne alınarak yapılır. Bu departmanlar ışığında tüm kademedeki çalışanlar görevlerine göre gruplandırılır. Organizasyon şemasında bulunması gereken temel departmanlar ise şunlardır; Üretim, satış, pazarlama, satın alma, idari işler ve mali işler. Şirket organizasyon şeması tasarlanırken, yönetici konumundan en alt kademeye kadar bir sıralama yapılması daha uygundur. Tüm pozisyonlar incelenerek görevlere ve tanımlara karar verilir. En önemli noktalardan birisi ise organizasyon şeması oluşturma sırasında tüm gözlemlerin, araştırma ve değerlendirmelerin detaylıca yapılmasıdır. Organizasyon şemaları rehberlik edici durumda olmalıdırlar. Şema, eksiksiz bir biçimde tüm departmanları içermelidir, bu departmanlar ve sınıflandırmalar organizasyon şeması oluşturma sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Organizasyon şeması bir nevi rehber konumunda olduğundan, kuruluştaki her kademedeki insana görev tanımını gösterebilmesi organizasyon şeması oluştururken dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Kuruluşlar sürekli değişir ve gelişir. Bu sebeple şirket organizasyon şeması da bu değişime ayak uydurabilmeli ve sürekli güncellenmelidir.
Tag
business
organizational chart
Report
1
41
EdrawMax user profile image
Post
Administrative Organization Diagram
Recommended Templates