• Recent Releases
  • Most Viewed
  • Most Liked
Model Penglibatan Pengurusan Atasan Dalam Pelaksanaan ISMS Sektor Awam
Ini adalah gambarajah model pengurusan kanan yang mengambil bahagian dalam pelaksanaan ISMS di sektor awam
Model Penglibatan Pengurusan Atasan Dalam Pelaksanaan ISMS Sektor Awam
89
1
2
MXmHlYqA